Dovednost aktivního naslouchání ve vzdělávání

Radka Schillerová, Kristina Březinová / Zapojme všechny / únor 2023

Foto: Understood, Zdroj: Zapojme všechny

Jak může učiteli pomoci dovednost aktivního naslouchání? A jak aktivní naslouchání využívat v běžné školní praxi? „Mezilidské vztahy jsou základem. A až ve chvíli, kdy v nich učitel umí citlivě fungovat, se mu může dařit naplňovat své vzdělávací cíle,“ říká Sandra Majerová, učitelka výtvarné výchovy na střední škole. Společně s další pedagožkou nám odpověděla na pár otázek v krátkém rozhovoru o úspěšném praktikování aktivního naslouchání v jejich školní praxi.

Slyšení versus naslouchání

Slyšení (tzn. jinými slovy poslouchání) je každodenní činnost, které se člověk věnuje nevědomky. Mnoho lidí ale zaměňuje pojmy „slyšet" a „naslouchat“ – z toho důvodu se pak domnívají, že naslouchání není nutné nijak rozvíjet, učit se jej – vždyť člověk přece naslouchá běžně a nevědomky po celý den.

Pojmy „slyšet“ a „naslouchat“ ale mají odlišný význam. Slyšení je možné popsat jako fyzický jev, zatímco naslouchání je mentální proces, kdy se naslouchající snaží porozumět informacím, které slyší, a chce v nich najít smysl. Běžně je bohužel možné se setkat s tím, že naslouchající namísto naslouchání věnuje kapacitu vlastnímu přemýšlení, např. přípravě odpovědi nebo anticipaci dalšího projevu řečníka, anebo mu proces naslouchání ztěžují vlastní předsudky ohledně toho, co se řečník snaží sdělit. [1]

Co vlastně znamená aktivní naslouchání?

Dovednost aktivního naslouchání můžete chápat jako vstřícné a účastné poslouchání, jehož základem je zejména setrvalá, dlouhodobá koncentrace pozornosti. Posluchač bere mluvčího na vědomí, udržuje s ním oční kontakt, zrcadlí jeho gestikulaci, snaží se porozumět jeho sdělení, vnímat nejen slovní obsah, ale i emoční naladění řečníka, jeho pocity a prožitky. Na toto sdělení reaguje zpětnou vazbou, kdy si ověřuje vlastní porozumění. [2] (Pozn.: Používat dovednost aktivního naslouchání neznamená automaticky souhlasit s řečníkem.)

Posluchač se tedy aktivně ujišťuje, jestli jeho porozumění odpovídá tomu, co měl protějšek na mysli. Jednoduše svými slovy sděluje, co konkrétně pochopil ze sdělení řečníka ­– snaží se krok po kroku ověřit to, co slyšel. Svoje potřeby (emoce, vnitřní svět, myšlenky, předsudky, představy) dává v tu chvíli zcela stranou. [3] Do rozhovoru tím posluchač zavádí zpětnou vazbu a také úspěšně zpomaluje tempo rozhovoru. [4]

 Aktivní naslouchání je užitečné obzvlášť tehdy, pokud:

 

  • posluchač ve zdánlivě, na první pohled věcné konverzaci zaznamená nevyřčené emoce a rád by se ujistil, jaký signál byl vlastně vyslán (posluchač se chce ujistit, že správně porozuměl sdělení);
  • má posluchač pocit, že nedorozumění ztěžuje nalezení dohody a že pocity účastníků potřebují více prostoru;
  • chce posluchač předcházet možnému budoucímu nedorozumění;
  • je posluchač v roli průvodce nebo poradce druhé osoby (učitel, mentor) a je pro něj důležité vědět, co přesně jeho partner (dítě, dospívající) v rozhovoru potřebuje, nebo čeho chce dosáhnout. [4, 5]

 

V napjatých situacích anebo situacích vyžadujících vyjasnění přináší tato dovednost řečníkovi úlevu, pocit porozumění, přijetí a respektu. Aktivní naslouchání tak otevírá dveře pro řešení konfliktů a  napomáhá vzájemné dohodě. Pomáhá předcházet vztahovým antipatiím, nedorozuměním a vleklým konfliktům v mezilidských vztazích.

Dovednost aktivního naslouchání je úspěšně využitelná ve školním prostředí, konkrétně v komunikaci mezi učitelem a dítětem/žákem, a to na všech stupních škol – od mateřské až po vysokou. Je výhodné ji aplikovat také v komunikaci mezi kolegy (učitel / asistent pedagoga apod.).

Pokud vás zajímá víc, přečtěte si rozhovor se dvěma pedagožkami, které prošly uceleným vzděláváním v komunikační technice aktivního naslouchání. Jaké byly jejich začátky práce s aktivním nasloucháním v běžné školní praxi? Jaká jsou rizika? A co se změnilo nejen v komunikaci s žáky, ale například i v komunikaci s kolegy a rodinnými příslušníky, když začaly tuto dovednost praktikovat?

Rozhovor s Lenkou Beránkovou, učitelkou v mateřské škole

Jaké byly vaše začátky práce s aktivním nasloucháním?

Ze začátku pro mě bylo nejtěžší jen čisté naslouchání bez snahy vysvětlovat a vymýšlet, jak situaci vyřešit, neskákat do řeči. Jen popisovat, co vidím:

„Ty se zlobíš."

„Něco tě naštvalo."

„Potřebuješ se vykřičet."

„Potřebuješ pomoc."

Čtěte více na: www.zapojmevsechny.cz

Staňte se členem naší komunity

Pokud chcete v budoucnosti dostávat informace z My na to máme,
napište nám na komunita@mynatomame.cz.

© 2022 - MY NA TO MÁME