Make IT today

Svět se radikálně mění díky novým technologiím. Pokrok nebyl nikdy převratnější a tempo se bude jen zrychlovat. Pouze pasivní uživatelská znalost již nestačí. Proto jsme se v makeITtoday rozhodli vzít situaci do vlastních rukou a přinést osvětu. Pořádáme pravidelné zábavné programovací kurzy pro děti od 5 do 17 let.

Asociace sociálních pedagogů, z.s.

Asociace sociálních pedagogů aktivně podporuje rozvoj oboru sociální pedagogika v praxi v České republice. Asociace sdružuje sociální pedagogy a jiné pracovníky zabývající se problematikou sociální pedagogiky v celém jejím spektru, a to bez ohledu na profesní příslušnost.

ATC Reuven Feuerstein

Autorizované tréninkové centrum metod profesora Reuvena Feursteina šíří jeho metody v českém a slovenském prostředí a slouží jako maják všem, kteří se metodami zaobírají. Všechny kurzy jsou akreditovány na MŠMT České republiky.

Pedagogy For Change

Pedagogy for change je dánská organizace, která nabízí programy a kurzy sociální pedagogiky nejen pro studenty pedagogiky. Jejich hlavní produkt je roční vzdělávací a zkušenostní program, ve kterém účastníci využijí své schopnosti a solidaritu v akci, zakusí sílu pedagogiky a její důležitost pro společnost.

ČOSIV

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání podporuje rozvoj inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Sdružuje neziskové organizace, zástupce akademické obce, zástupce škol, rodičů i mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří věří, že společné vzdělávání je cestou k soudržné a prosperující společnosti.

REST

The Roma Education Support Trust is a charitable organisation which was established in 2012 as a follow up to the study From segregation to inclusion: Roma pupils in the UK.

Žijeme montessori

Provázíme, podporujeme a rozvíjíme vědomé rodiče a pedagogy na jejich montessori cestě. Šíříme autentické montessori do domácností a školek už 15 let a pořád nás to neskutečně baví.

ZŠ pro děti

Jsme mladá společnost která si klade za cíl přinést do vzdělávacího systému svěží vítr. Chceme pomoci tam, kde jsme jako externí subjekt působící mimo MŠMT schopni a zároveň tam, kde si myslíme, že má systém největší mezery. Pořádáme sportovní a vzdělávací akce pro ZŠ i pro veřejnost, usnadňujeme online vzdělávání.

Institut pro podporu inovativního vzdělávání

Jsme tu pro inovativní a alternativní iniciativy ve vzdělávání v České Republice, abychom pro ně vytvářeli podpůrné podmínky. Poskytujeme konzultace ohledně zakládání a organizace škol, mapujeme inovátory ve vzdělávání a s nimi spojené organizace, zprostředkováváme kontakt, zkoušíme vlastní nebo externí inovační projekty a ty osvědčené pomáháme zavádět do běžné praxe vzdělávání.

Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney

Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney je příležitost pro všechny vzdělávací instituce, či organizace, které mají zájem vnést do výuky důležitá témata hodnot a vztahů.