nejnovější

13

Filtry

Plakáty pro rozvoj emočních dovedností

Připravili jsme pro Vás plakáty využitelné v aktivitách zaměřených na rozvoj emočních dovedností dětí v mateřských školách a na 1. stupni základních škol. S jejich pomocí dětem pomůžeme zorientovat se ve vlastních emocích, porozumět emocím druhých a naučit se zdravým způsobům sebezklidnění.

Metody pro efektivní nastavení třídní komunikace

Jak naučit žáky nepřekřikovat se, nechat druhého domluvit, navzájem si naslouchat či vyjádřit svůj názor? V přiloženém materiálu najdete několik efektivních a užitečných nástrojů pro rozvoj třídní komunikace.

Diskuzní karty pro podporu sociálně - emočního učení

Přinášíme vám celkem 36 diskuzních karet pro podporu sociálně emočního učení. Karty jsou vhodné pro první i druhý stupeň základní školy. Na kartách naleznete situace, se kterými se žáci mohou setkat, ale ne vždy vědí, jak se v takové chvíli zachovat.

Emoční management: Aktivity a hry

Aktivity a hry zaměřené na zvyšování vzájemné všímavosti ve skupině, aktivní naslouchání, práci se situacemi útlaku jako je diskriminace a šikana a aktivity zaměřené na sebepoznání, sebeurčení a přemýšlení.

Učebnice MY JSME SVĚT

Učebnice MY JSME SVĚT jsou určeny pro děti od 1. třídy až po střední školu. Na Metodickém kurzu I. se s metodou i učebnicemi seznámíte, naučíte se s nimi pracovat a po úspěšném absolvování kurzu si je můžete zakoupit.

Strana 2/2