nejnovější

26

Filtry

Pozitivní podpora chování a předcházení konfliktům ve třídě

Chcete si nastavit ve své třídě efektivní systém managementu chování vytvořený na základě ověřených principů? Chcete si nastavit ve své třídě efektivní systém managementu chování vytvořený na základě ověřených principů? Rádi byste se naučili vhodně podporovat děti a zároveň šetřit čas a energii jinak vynaložené na řešení konfliktů?

Eduin: Podzimní konference pro zřizovatele Lepší škola se blíží

EDUin v rámci svého Klubu zřizovatelů letos na podzim opět organizuje konferenci pro zřizovatele s názvem Lepší škola. Konference proběhne 10. listopadu v Kongresovém centru v Praze. Hlavním řečníkem je ekonom a poradce premiéra Daniel Münich.

Trénink koučů Pozitivní podpory chování PBIS

Staňte se v ČR průkopníky mezinárodně uznávaného a ve světě široce využívaného systému PBIS! Využijte jedinečnou příležitost doplnit kapacity žádaných odborníků na podporu chování dětí ve škole a staňte se součástí sítě lektorů ČOSIV!

Nature Now Camp (Dánsko)

Čtrnáctidenní kurz v Dánsku o vědě klimatické změny a globálního oteplování. Pro všechny, ktěří chtějí ve své pedagogické praxi efektivně pracovat s těmito tématy a získat ucelený soubor teoretických a praktických vědomostí.

Webinář: Jak pracovat s dětským klientem s náročným chováním

Jaké mohou být příčiny vzniku náročného chování dětí, které jsou vašimi klienty? Jaké máte možnosti podpory a řešení náročných situací s provázáním na vývojové potřeby dítěte?

Staňte se akreditovaným koučem Pozitivní podpory chování PBIS

Hledáme kolegy se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky, psychologie nebo sociální práce a zkušeností s lektorováním či vystupováním na veřejnosti, kteří během podzimu 2022 absolvují kurz Pozitivní podpory chování PBIS (Positive Behaviour Interventions System).

Pozitivní podpora chování a předcházení konfliktům ve třídě

Začněte ve třídě využívat efektivní management chování postavený na ověřených principech. Naučí vás to nový MŠMT akreditovaný kurz Třídní PBIS neboli Podpora chování a předcházení konfliktům ve třídě.

Metoda hodnotového vzdělávání I.

Zjistěte, jak pracovat s tématem hodnot a vztahů dlouhodobě a systematicky. Metodický kurz se skládá ze dvou modulů – Úvodního kurzu a Metodologie práce s učebnicemi.

Strana 1/4