nejnovější

38

Filtry

Metoda hodnotového vzdělávání I.

Zjistěte, jak pracovat s tématem hodnot a vztahů dlouhodobě a systematicky. Metodický kurz se skládá ze dvou modulů – Úvodního kurzu a Metodologie práce s učebnicemi.

Metoda hodnotového vzdělávání II.

Absolventi Metodického kurzu I. zde prohloubí své porozumění metodě a vyzkouší si její aplikaci ve výukových předmětech.

Hodnotové vzdělávání pro sborovny

Sborovny, které se s metodou hodnotového vzdělávání seznámily v Úvodním kurzu, mohou na kurz dále navázat a společně si ujasnit svou vizi a možnosti aplikace hodnotového vzdělávání v každodenním životě školy.

Ochutnávka metody hodnotového vzdělávání

Ochutnávka je určena skupinám kolegů z jedné sborovny, učitelům v rámci práce MAS a dalším uskupením či spolkům sdružujícím pracovníky s dětmi a mládeží.

Hodnotové vzdělávání pro mateřské školy

Seznámíme vás se specifiky hodnotového vzdělávání v prostředí mateřských školek, respektive v práci s těmi nejmenšími, dětmi do 7 let věku.

Doprovázení škol

Již od roku 2015 doprovázíme různé školy po České republice. Zaměřujeme se na vyladění emoční kondice školy, řešení konfliktů a skrytých rozporů. Pomáháme s nastavením procesů, komunikace a harmonickým začleňováním idejí a postupů z jednotlivých alternativních proudů. Podporujeme aktivní budování komunity mezi dětmi, průvodci / učiteli.

Jak čtou dospělácké pokyny děti – Workshop

Tento 90minutový online workshop je vhodný pro všechny, kteří se věnují dětem a snaží se je formovat naživo i prostřednictvím monitoru počítače.

Zprostředkování pedagogické praxe

Umožňujeme budoucím učitelům najít zajímavé inovativní nebo alternativní školy, na kterých mohou absolvovat pedagogickou praxi. Pomáháme jim vybrat si z širokého spektra různých typů a zaměření škol tak, aby jim praxe zprostředkovala přímou zkušenost s odlišnými vzdělávacími přístupy.

Strana 2/5